EmbryoScope+ a EmbryoScope™

sú systémy na morfokinetické hodnotenie kvality embryí.

EmbryoScope+
je systém s najväčšou kapacitou zo všetkých time-lapse systémov.Výhodou tohto inkubátora je, že naraz môžu byť vyšetrené embryá od 15 pacientok, pričom každej z nich môžeme monitorovať až 16 embryí.

EmbryoScopeTM
Kapacita tohto inkubátora je 6 kultivačných misiek, v každej je možné kultivovať maximálne 12 embryí
(1 miska pre pacientku), naraz teda môžeme sledovať až 72 embryí. Tento inkubátor umožňuje zachytávanie obrázkov každého embrya vo viacerých rovinách každých 20 minút.

Jedným z kľúčových aspektov liečby neplodnosti pomocou asistovanej reprodukcie je selekcia embryí s najvyššou pravdepodobnosťou nidácie. Vývoj embrya je dynamický proces a pri štandardnej kultivácii v bežnom inkubátore nie je možné sledovať morfologické zmeny v čase.

Morfokinetický prístup, ako neinvazívna metóda hodnotenia kvality embryí, prináša nové možnosti zvýšenia úspešnosti liečby neplodných párov. Je založený na jednoduchých metódach pozorovania so zameraním na morfológiu ale aj dynamický vývoj embryí bez narušenia kultivačných podmienok. V našom centre používame na morfokinetické hodnotenie embryí EmbryoScope+ a EmbryoScopeTM , sú inkubátory so vstavanou kamerou na nepretržité sledovanie delenia embryí.

EmbryoScope+  a EmbryoScope™ umožňujú hodnotenie týchto parametrov:

  • presné určenie času prvého delenia embrya  a jeho ďalších delení
  • morfológia prvojadier a jadierok
  • štruktúra a umiestnenie pólového telieska
  • vzhľad cytoplazmy
  • priebeh fragmentácie
  • počet, tvar a symetria blastomér
  • tvorba a počet jadier po rozdelení embrya

Monitoring časového priebehu delenia embryí poskytuje nové informácie o parametroch delenia embryí, ktoré sa líšia medzi implantovanými a neimplantovanými embryami.

 

EmbryoScope+ a EmbryoScopeTM  umožňujú rýchlu a presnú reguláciu koncentrácie CO2, ktorú vyrovnáva za menej ako 3 minúty po uzavretí komôrky (bežne používané inkubátory vyrovnávajú vnútornú teplotu a koncentráciu CO2 1 hodinu po uzavretí). Ich ďalšou výhodou je unikátna kontrola teploty (do otvorenia komôrky sa teplota prakticky nemení (<0,2 ºC)). Využívajú nepretržitú cirkuláciu a purifikáciu vzduchovej zásoby, ktorá sa obnoví každých 10 minút. Vzduch je purifikovaný pomocou Whatmanovej uhlíkovej hlaviceTM, ktorá pracuje na báze aktívneho uhlíka a HEPA filtrov, ktoré odstraňujú prchavé organické zlúčeniny a zadržia 99,97% čiastočiek väčších ako 0,3 μm. Umožňujú suchú inkubáciu bez vody, čím sa eliminujú možné problémy s kondenzáciou vody. Vysokokvalitná Hoffmanova modulácia kontrastnej optiky umožňuje pozorovať kľúčové morfologické parametre embrya. Aby sa eliminovala expozícia embryí svetlom vysokej energie, bol navrhnutý špeciálny kontrastný objektív Leica 20 x 0.40 LWD Hoffman Modulation, ktorý využíva červené svetlo vlnovej dĺžky 635 nm. Pri každom zachytávaní obrázku je embryo vystavené svetlu menej ako 0,5 sekundy.


VITA NOVA kongres

7581

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina