Príčiny neplodnosti

Prirodzený spôsob oplodnenia

Aby došlo k oplodneniu prirodzeným spôsobom, musí dôjsť k stretnutiu spermie (mužskej pohlavnej bunky) schopnej oplodniť vajíčko a vajíčka (ženskej pohlavnej bunky) schopného oplodnenia. Pri normálnom, nechránenom pohlavnom styku sa po ejakulácii niekoľko miliónov spermií postupne dostáva zo zadnej pošvovej klenby do kanála krčka maternice, do dutiny maternice a do vajíčkovodu. Priemerná oplodňovacia schopnosť spermií je 2 až 3 dni.

Keď sa „životaschopná“ spermia stretne so „životaschopným“ vajíčkom, môže dôjsť k oplodneniu. U ženy sa za normálnych okolností (t.j. u zdravej ženy, ktorá neužíva hormonálnu antikoncepciu) každý mesiac vytvára tzv. dominantný folikul na jednom z vaječníkov (výnimočne i viac), ktorý obsahuje vajíčko, ktoré sa približne v strede menštruačného cyklu z folikulu uvoľní. Hovoríme o ovulácii. V tom čase sa k vaječníku, ktorý vytvoril dominantný folikul, priblíži ústie vajíčkovodu, aby tak umožnilo vajíčku „precestovať“ do dutiny maternice. Priechodný vajíčkovod je jedinou prirodzenou cestou, ako sa vajíčko môže dostať do dutiny maternice a súčasne miestom, kde najčastejšie dochádza k samotnému stretnutiu vajíčka a spermie a k oplodneniu.

Vajíčko je schopné oplodnenia približne 12 hodín po ovulácii (t.j. po jeho uvoľnení z dominantného folikulu vo vaječníku). Oplodnené vajíčko sa následne „presúva“ do dutiny maternice, kde sa niduje („zachytí“ do sliznice maternice).

I keď sú všetky podmienky pre prirodzený spôsob otehotnenia splnené u partnerky i partnera, k otehotneniu prirodzeným spôsobom, pri pravidelnom nechránenom pohlavnom styku, dochádza asi u jednej štvrtiny párov v priebehu jedného menštruačného cyklu ženy. Inak prepočítané, za takýchto podmienok sa podarí za rok otehotnieť približne deviatim párom z desiatich.

Ak si zopakujeme poslednú vetu z predchádzajúcej kapitoly, teda, že za normálnych okolností sa podarí behom jedného roku, pri pravidelnom nechránenom pohlavnom styku, otehotnieť približne deviatim párom z desiatich, vychádza nám, že približne každý desiaty pár je sterilný (neplodný).

Definícia sterility (neplodnosti) podľa WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) hovorí, že za sterilný (neplodný) pár možno považovať taký pár, ktorý nedospel k tehotenstvu behom jedného roku pri pravidelnom nechránenom pohlavnom styku.

Samozrejme, dopredu možno vylúčiť už páry, kde aspoň u jedného z nich je príčina sterility vopred známa (napr. genetická porucha u jedného z partnerov, nepriechodnosť oboch vajíčkovodov u ženy a podobne).

Teda, ak neviete o žiadnej príčine Vašej neplodnosti a nedarí sa Vám otehotnieť menej ako jeden rok, nezúfajte, ešte sa nič nedeje.

Ak sa Vám ale nedarí otehotnieť dlhšie ako jeden rok a máte pravidelný nechránený pohlavný styk, mali by ste vyhľadať lekára, a to obaja partneri. Pomer ženskej a mužskej neplodnosti je približne 50 : 50%, pričom i v našej populácii začína pomaly prevažovať mužská neplodnosť (sterilita).

Štatisticky sa udáva, že približne v 30% je za sterilitu páru zodpovedná žena, približne v 30% je zodpovedný muž, približne v 25% obaja partneri a približne v 15% je príčina sterility páru nejasná.

Príčiny neplodnosti u ženy

 1. Vrodená: 
  – podmienená poruchou genetickej výbavy, ktorá určuje normálny vývoj a funkciu ženských pohlavných orgánov,
  – neprítomnosťou niektorých dôležitých látok, ktoré sa zúčastňujú na udržiavaní hormonálnej rovnováhy.
 2. Zmenená štruktúra ženských pohlavných orgánov (nepriechodnosť vajíčkovodov po zápale, zrasty v oblasti malej panvy, výrastok sliznice maternice, vrodené vývojové chyby a nádory pohlavných orgánov, stavy po gynekologických operáciách).
 3. Hormonálna (menštruačné cykly bez ovulácie).
 4. Vyčerpanie vaječníkov (vekom, žiarením, cytostatikami, opakovanými operáciami vaječníkov).
 5. Imunologická (tvorba najrozličnejších protilátok, napr. proti spermiám, vajíčkam, embryám).
 6. Infekcia (napr. chronický zápal sliznice maternice, tuberkulóza vnútorných rodidiel, infekcie prenosné zo zvierat na človeka – toxoplazmóza, borelióza, cytomegalovírus).
 7. Psychicky podmienená.
 8. Užívanie niektorých liekov – napr. antikoncepcie, niektorých liekov proti bolesti, zápalu.
 9. V spojení s iným ochorením (ochorenia štítnej žľazy, podvýživa, nádorov ochorenia, závažný nedostatok vitamínov).
 10. Nevysvetliteľná (idiopatická).

 

Príčiny neplodnosti u muža

Vrodená 
– geneticky podmienená, ktorá bráni normálnemu vývoju mužských pohlavných orgánov a normálnej spermiogenéze (tvorbe a dozrievaniu spermií),
– nezostúpenie semenníkov do mieška, resp. ich zadržanie napr. v brušnej dutine,
– vrodené vývojové chyby mužských pohlavných orgánov.

 1. Nepriechodnosť semenovodov (pozápalová, stavy po operáciách, úrazoch, sterilizácii).
 2. Hormonálna (nedostatočná produkcia mužských pohlavných hormónov z rozličných príčin, s následnou poruchou spermiogenézy).
 3. Škodlivé vplyvy prostredia (žiarenie, toxické látky, cytostatiká).
 4. Imunologická.
 5. Infekcia.
 6. Užívanie niektorých liekov (s následkom poruchy sexuálnych funkcií, prípadne spermiogenézy).
 7. V spojení s iným ochorením (alkoholizmus, cirhóza pečene, cukrovka, ochorenia štítnej žľazy).
 8. Nevysvetliteľná (idiopatická).

Štatisticky sa udáva, že približne v 30% je za sterilitu páru zodpovedná žena, približne v 30% je zodpovedný muž, približne v 25% obaja partneri a približne v 15% je príčina sterility páru nejasná.


VITA NOVA congress


VITA NOVA kongres

Your stories

Vos histoires

7438

enfants sont nés avec notre aide

7438

children conceived with our help

7438

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina