Cenník

Financovanie

Podľa platnej legislatívy ( Zákon 777/2004 Zb. ) hradia zdravotné poisťovne 3 cykly umelého oplodnenia pacientkam, do dovŕšenia 39. roku života + 364 dní.

Financovanie cyklu asistovanej reprodukcie je hradené zdravotnými poisťovňami v týchto indikáciách:

  1. chýbajúce alebo poškodené vajíčkovody
  2. endometrióza
  3. chýbanie a poškodenie vaječníkov
  4. sterilita s neznámou príčinou
  5. zlá kvalita spermií partnera
  6. imunitne podmienená sterilita
  7. dedičné ochorenia a iné

Niektoré výkony v rámci asistovanej reprodukcie nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a pacient si ich hradí sám. Pre vašu lepšiu orientáciu sme pre vás prirpavili cenník výkonov, realizovaných v Centre gynekológie a asistovanej reprodukcie GYN – FIV.

Centrum pre gynekológiu a asistovanú reprodukciu GYN – FIV a.s. má uzatvorené zmluvné vzťahy so všetkými zdravotnými poisťovňami.


VITA NOVA kongres

7504

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina