Mrazenie vajíčok

Kryokonzervácia oocytov alebo zmrazovanie vajíčok predstavuje významný prínos pre zachovanie ženskej plodnosti. Poskytuje možnosť uchovávať vajíčka u žien zo zdravotných dôvodov a odkrýva nové možnosti aj pre veľkú populáciu žien, ktoré z rôznych osobných dôvodov plánujú materstvo na neskoršie obdobie.

Kryokonzervácia oocytov je revolučná metóda umožňujúca uchovávanie vajíčok po dlhú dobu bez negatívneho vplyvu na ich kvalitu. Vajíčka sú zamrazované procesom vitrifikácie, kedy dochádza k rýchlemu zmrazeniu a ich následnému uchovávaniu pri teplote -196°C. Vajíčka sa nemrazia spoločne, takže môžu byť použité buď všetky naraz, alebo jednotlivo podľa požiadaviek pacientky resp. páru. Miera prežitia vajíčok po zmrazení a rozmrazení je 90-97%, miera oplodnenia je 71-79% *.  Hlavnou výhodou zmrazenia vajíčok je, že v čase odberu vajíčok nie sú potrebné spermie.

Keďže dôsledkom starnutia vaječníkov dochádza u žien k poklesu celkového počtu vajíčok a zhoršeniu ich kvality, šanca na otehotnenie vo veku 37 rokov je už výrazne znížená. Tento proces je nezvratný a po prekročení veku 40 rokov je šanca na otehotnenie z vlastných vajíčok minimálna. Zhoršenie kvality vajíčok znamená zníženie ich schopnosti oplodnenia a zvýšenie pravdepodobnosti genetických vád. U mladých žien sa genetické vady** vajíčok vyskytujú v 20%, u starších dosahujú 50% a s vekom naďalej stúpajú. Z tohto dôvodu je ideálny vek žien, ktoré zvažujú mrazenie vajíčok 31-35 rokov, nie je to však podmienka.

* výskum na pacientkách mladších ako 30 rokov

** konkrétne aneuploidity, tzn. nesprávny počet chromozómov

Prevzaté a upravené z Ata et al., 2012: Array CGH analysis shows that aneuploidy is not related to the number of embryos generated, Reprod BioMed Online, 2012, 24, p. 614–620


VITA NOVA kongres

7581

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina