Jednodňová chirurgia v odbore GYNEKOLÓGIA a UROLÓGIA

Jednodňová zdravotná starostlivosť (JZS) sú plánované operačné výkony, ktoré nie je možné doriešiť pri ambulantnom ošetrení, ale zároveň si tento stav nevyžaduje ani hospitalizáciu dlhšiu ako 24 hodín.

V rámci JZS vykonávame diagnostické, operačné a liečebné výkony v odbore GYNEKOLÓGIA a UROLÓGIA. Výkony realizujeme najšetrnejšími metódami pri použití moderných operačných postupov. Tím našich renomovaných odborníkov garantuje vykonanie efektívneho a bezpečného zákroku s čo najkratšou rekonvalescenciou. Našim krédom je poskytovať kvalitné medicínske služby, preto kladieme dôraz na kontinuálnu modernizáciu vybavenia operačného traktu a odborné vzdelávanie personálu.

Našim klientom ponúkame JZS, ktorú vykonávame na pracoviskách v Bratislave a v Žiline.

Pracovisko Bratislava vykonáva JZS endoskopicky, pracovisko Žilina vykonáva JZS endoskopicky a tiež laserovým prístrojom Mona Lisa Touch.

Na operačné výkony pacientov objednáme po konzultácii s našimi lekármi.

Termín konzultácie si dohodnete telefonicky alebo e-mailom na našej recepcii.

Pacient prichádza do nášho zdravotníckeho zariadenia v deň chirurgického výkonu. Po výkone odchádza poučený do domáceho ošetrenia, a to v deň výkonu, najneskôr však do 24 hodín od príchodu do zariadenia.

Výkony jednodňovej chirurgie v odbore gynekológia:

 • hysteroskopia
 • dilatácia a kyretáž
 • konizácia cervixu
 • excízia vulvy
 • operácia cýst glandulae vestibularis – Bartolinskej žľazy
 • resekcia vaginálneho septa
 • transcervikálna resekcia uterinného septa
 • excízia zo steny pošvy na histológiu
 • punkcia ovariálnych cýst
 • amniocentéza

Výkony jednodňovej chirurgie v odbore urológia:

 • MESA-TESE – chirurgický odber spermií
 • vazektómia – sterilizácia mužov
 • malé operácie na vonkajšom genitále: operácia hydrokély, fimózy, obriezka (cirkumcízia), frenulotómia (preťatie uzdičky), diagnostická cystoskopia


VITA NOVA congress


VITA NOVA kongres

Your stories

Vos histoires

7026

enfants sont nés avec notre aide

7026

children conceived with our help

7026

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina