Jednodňová chirurgia v odbore GYNEKOLÓGIA a UROLÓGIA

Jednodňová zdravotná starostlivosť (JZS) sú plánované operačné výkony, ktoré nie je možné doriešiť pri ambulantnom ošetrení, ale zároveň si tento stav nevyžaduje ani hospitalizáciu dlhšiu ako 24 hodín.

V rámci JZS vykonávame diagnostické, operačné a liečebné výkony v odbore GYNEKOLÓGIA a UROLÓGIA. Výkony realizujeme najšetrnejšími metódami pri použití moderných operačných postupov. Tím našich renomovaných odborníkov garantuje vykonanie efektívneho a bezpečného zákroku s čo najkratšou rekonvalescenciou. Našim krédom je poskytovať kvalitné medicínske služby, preto kladieme dôraz na kontinuálnu modernizáciu vybavenia operačného traktu a odborné vzdelávanie personálu.

Našim klientom ponúkame JZS, ktorú vykonávame na pracoviskách v Bratislave a v Žiline.

Pracovisko Bratislava vykonáva JZS endoskopicky, pracovisko Žilina vykonáva JZS endoskopicky a tiež laserovým prístrojom Mona Lisa Touch.

Na operačné výkony pacientov objednáme po konzultácii s našimi lekármi.

Termín konzultácie si dohodnete telefonicky alebo e-mailom na našej recepcii.

Pacient prichádza do nášho zdravotníckeho zariadenia v deň chirurgického výkonu. Po výkone odchádza poučený do domáceho ošetrenia, a to v deň výkonu, najneskôr však do 24 hodín od príchodu do zariadenia.

Výkony jednodňovej chirurgie v odbore gynekológia:

 • hysteroskopia
 • dilatácia a kyretáž
 • konizácia cervixu
 • excízia vulvy
 • operácia cýst glandulae vestibularis – Bartolinskej žľazy
 • resekcia vaginálneho septa
 • transcervikálna resekcia uterinného septa
 • excízia zo steny pošvy na histológiu
 • punkcia ovariálnych cýst
 • amniocentéza

Výkony jednodňovej chirurgie v odbore urológia:

 • MESA-TESE – chirurgický odber spermií
 • vazektómia – sterilizácia mužov
 • malé operácie na vonkajšom genitále: operácia hydrokély, fimózy, obriezka (cirkumcízia), frenulotómia (preťatie uzdičky), diagnostická cystoskopia


VITA NOVA kongres

7504

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina