Jednodňová chirurgia

Jednodňová zdravotná starostlivosť (JZS) sú plánované operačné výkony, ktoré nie je možné doriešiť pri ambulantnom ošetrení, ale zároveň si tento stav nevyžaduje ani hospitalizáciu dlhšiu ako 24 hodín. V rámci JZS vykonávame operačné, diagnostické a liečebné výkony.

Našim klientom ponúkame JZS, ktorú vykonávame na pracoviskách v Bratislave a v Žiline.

Pracovisko Bratislava vykonáva JZS endoskopicky, pracovisko Žilina vykonáva JZS endoskopicky a tiež laserovým prístrojom Mona Lisa Touch.

Na operačné výkony pacientov objednáme po konzultácii s našimi lekármi.
Pacient prichádza do nášho zdravotníckeho zariadenia v deň chirurgického výkonu. Po výkone odchádza poučený do domáceho ošetrenia, a to v deň výkonu, najneskôr však do 24 hodín od príchodu do zariadenia.

Zoznam výkonov JZS spolu s krátkym objasnením ich podstaty nájdete v ľavom stĺpci.


VITA NOVA congress


VITA NOVA kongres

Your stories

Vos histoires

4165

enfants sont nés avec notre aide

baby-born

children conceived with our help

baby-born

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina