Darcovský program

V rámci liečby neplodnosti poskytujeme našim klientom komplexnú liečbu a starostlivosť, ku ktorej neoddeliteľne patrí aj darcovský program.
Máme bohatú databázu darcov spermií, oocytov a embryí, preto môžeme u žiadateľov zahájiť liečbu bez dlhej čakacej doby.

V našom centre realizujeme liečbu neplodnosti
darovanými spermiami
darovanými oocytmi
darovanými embryami

Všetci darcovia sú podrobení  dôsledným vyšetreniam na vylúčenie infekčných, sexuálne a geneticky prenosných ochorení.
Žiadatelia o darcovské spermie, oocyty alebo embryá vypĺňajú pred zákrokom dotazník pre výber darcov, v ktorom okrem iného uvádzajú aj fyziognomické znaky  – fenotyp. Aj pri vynaložení maximálnej snahy zabezpečiť čo najvernejšiu podobu darcu s príjemcom existuje možnosť vzniku drobných odchýlok vo fenotype dieťatka z dôvodu generačnej a multifaktoriálnej dedičnosti.

Darcovstvo je prísne anonymné!

V prípade, že máte záujem zaradiť sa do nášho darcovského programu, či už ako príjemca alebo ako darca, kontaktujte prosím našu koordinátorku Mgr. Luciu Reichbauerovú – lucia.reichbauerova@gyn-fiv.sk, 0918 937 074. Rada Vám odpovie na Vaše otázky.


VITA NOVA congress


VITA NOVA kongres

Your stories

Vos histoires

4165

enfants sont nés avec notre aide

baby-born

children conceived with our help

baby-born

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina