Darcovský program

V rámci liečby neplodnosti poskytujeme našim klientom komplexnú liečbu a starostlivosť, ku ktorej neoddeliteľne patrí aj darcovský program.
Máme bohatú databázu darcov spermií, oocytov a embryí, preto môžeme u žiadateľov zahájiť liečbu bez dlhej čakacej doby.

V našom centre realizujeme liečbu neplodnosti
darovanými spermiami
darovanými oocytmi
darovanými embryami

Všetci darcovia sú podrobení  dôsledným vyšetreniam na vylúčenie infekčných, sexuálne a geneticky prenosných ochorení.
Žiadatelia o darcovské spermie, oocyty alebo embryá vypĺňajú pred zákrokom dotazník pre výber darcov, v ktorom okrem iného uvádzajú aj fyziognomické znaky  – fenotyp. Aj pri vynaložení maximálnej snahy zabezpečiť čo najvernejšiu podobu darcu s príjemcom existuje možnosť vzniku drobných odchýlok vo fenotype dieťatka z dôvodu generačnej a multifaktoriálnej dedičnosti.

Darcovstvo je prísne anonymné!

V prípade, že máte záujem zaradiť sa do nášho darcovského programu, či už ako príjemca alebo ako darca, kontaktujte prosím našu koordinátorku Mgr. Luciu Reichbauerovú – lucia.reichbauerova@gyn-fiv.sk, 0918 937 074. Rada Vám odpovie na Vaše otázky.


VITA NOVA congress


VITA NOVA kongres

Your stories

Vos histoires

7241

enfants sont nés avec notre aide

7241

children conceived with our help

7241

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina