Zmluvné poisťovne

Centrum pre gynekológiu a asistovanú reprodukciu GYN – FIV, a.s má uzatvorené zmluvné vzťahy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Urologická ambulancia nie je zazmluvnená v žiadnej zo zdravotných poisťovní.

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
https://www.vszp.sk
Ružová dolina 10
825 21 Bratislava 26

VZÁJOMNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA – DÔVERA
https://www.dovera.sk
Čulenova 5 P. O. Box 230
810 00 Bratislava 1

UNION ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
https://www.union.sk
Karadžičova 10
814 53 Bratislava


VITA NOVA kongres

7666

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina