Zmluvné poisťovne

Centrum pre gynekológiu a asistovanú reprodukciu GYN – FIV, a.s má uzatvorené zmluvné vzťahy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Urologická ambulancia nie je zazmluvnená v žiadnej zo zdravotných poisťovní.

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
https://www.vszp.sk
Ružová dolina 10
825 21 Bratislava 26

VZÁJOMNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA – DÔVERA
https://www.dovera.sk
Čulenova 5 P. O. Box 230
810 00 Bratislava 1

UNION ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
https://www.union.sk
Karadžičova 10
814 53 Bratislava


VITA NOVA congress


VITA NOVA kongres

Your stories

Vos histoires

7438

enfants sont nés avec notre aide

7438

children conceived with our help

7438

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina