Priebeh mrazenia vajíčok

  1. Vstupná konzultácia

Prvým krokom je vstupná konzultácia s lekárom ohľadom Vášho zdravotného stavu, kedy absolvujete aj vstupné vyšetrenia a bude Vám vysvetlený celý proces mrazenia vajíčok.

  1. Konzultácia o výsledkoch a stimulácia

Po absolvovaní všetkých vstupných vyšetrení a krvných testov Vám lekár navrhne stimulačný protokol, kedy budú Vaše vaječníky hormonálne stimulované na tvorbu väčšieho množstva vajíčok, než pri prirodzenej ovulácii. Po stanovení stimulačného protokolu lekárom nasleduje konzultácia s koordinátorkou, ktorá Vám vysvetlí dávkovanie a aplikáciu jednotlivých hormónov.

  1. Kontroly

Počas samotnej stimulácie absolvujete niekoľko kontrol, pri ktorých pomocou ultrazvuku a vyšetrením hladiny hormónov v krvi lekár skontroluje priebeh stimulácie a v ten správny čas stimuláciu ukončí.

  1. Odber vajíčok

Odber vajíčok je vykonávaný v celkovej anestézii, pričom samotný zákrok trvá maximálne 10-15 minút. Počas zákroku sa z vaječníkov odsajú folikuly obsahujúce folikulárnu tekutinu s Vašimi vajíčkami.

  1. Mrazenie vajíčok

Odobrané vajíčka sa následne zmrazia v našom laboratóriu procesom vitrifikácie. Ide o metódu rýchleho zmrazenia vajíčok a ich následného uchovávania pri teplote -196°C neobmedzený čas. Vďaka použitiu špeciálnych zmrazovacích médií budú Vaše vajíčka uchované v najlepšom stave pre ich budúce využitie.

  1. Rozmrazenie a oplodnenie

Keď sa rozhodnete, že je ten správny čas použiť Vaše zmrazené vajíčka, navštívite naše centrum aj s Vaším partnerom/manželom a my Vaše vajíčka rozmrazíme a oplodníme jeho spermiami v laboratóriu. Keďže vajíčka sa nemrazia spolu, je len na Vás koľko vajíčok sa rozhodnete použiť a koľko si necháte zmrazených. Vzniknuté embryá budeme následne kultivovať a na piaty deň Vám to najkvalitnejšie vložíme do maternice. Ostatné kvalitné embryá môžu byť s Vaším súhlasom opäť zmrazené a využité neskôr.


VITA NOVA kongres

7666

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina