Darcovský program spermií

Darca spermií

Darca spermií musí spĺňať nasledovné kritériá:

  • vek 18 – 32 rokov
  • zdravotný stav bez závažných ochorení (vrátane vrodených a psychických)
  • minimálne dosiahnuté vzdelanie – stredoškolské
  • darca nesmie byť muž, ktorý už v minulosti daroval spermie v inom centre asistovanej reprodukcie
  • pri prvej návšteve darca absolvuje základné vyšetrenie ejakulátu, osobný pohovor a odber krvi pre vyšetrenie pohlavne prenosných chorôb (HIV, hepatitída, syfilis a pod.) a stanovenie krvnej skupiny
  • darca musí absolvovať genetické vyšetrenie z krvi (karyotyp – vyšetrenie počtu a štruktúry chromozómov a vyšetrenie cystickej fibrózy)
  • darca musí mať platné poistenie v jednej zo slovenských zdravotných poisťovní

Darované spermie sú kryokonzerovavné a uchovávané v tekutom dusíku pri teplote -196 °C. Spermie sa skladujú v karanténe na obdobie 180 dní, po ktorom sa opätovne vykonajú testy na infekčné a sexuálne prenosné ochorenia. Len v prípade potvrdenia negatívnych výsledkov sa môžu spermie skutočne použiť.

Centrum GYN-FIV garantuje darcom finančnú kompenzáciu nákladov spojených s darcovstvom spermií vo výške 100 Eur.

Príjemcovia darovaných spermií

Darcovský program spermií je najčastejšie využívaným darcovským programom v procese asistovanej reprodukcie. O darované spermie môžu požiadať páry v prípade, že:

  • je partner nositeľom genetického ochorenia
  • v jeho ejakuláte sa nenachádzajú žiadne spermie
  • ejakulát obsahuje len spermie nízkej kvality

Žiadatelia o darcovské spermie vypĺňajú pred zákrokom dotazník pre výber darcu, v ktorom okrem iného uvádzajú aj fyziognomické znaky partnera – jeho fenotyp.

Centrum GYN-FIV má rozsiahlu databázu darcov spermií a požiadavkám príjemcov vieme vyjsť maximálne v ústrety.

PRIEBEH LIEČBY

Použitie darovaných spermií v rámci metódy IUI – intrauterinná inseminácia:

V tomto prípade sa premyté spermie darcu zavedú do maternice príjemkyne.

Lieky potrebné na prípravu maternice sú predpísané našim lekárom. V súvislosti s hormonálnou stimuláciou je potrebné ultrazvukové vyšetrenie na kontrolu výšky sliznice maternice.

Akonáhle sú výsledky optimálne, naše centrum potvrdí vopred dohodnutý deň prenosu spermií. Spermie sú následne zavedené do maternice príjemkyne počas krátkeho ambulantného zákroku.

Použitie darovaných spermií v rámci IVF cyklu:

Vajíčka príjemkyne sú v laboratóriu oplodnené spermiami darcu a takto vzniknuté embryá sú následne prenesené do jej maternice.

Proces hormonálnej stimulácie vaječníkov prebieha doma. Potrebné lieky predpisuje náš lekár. Počas hormonálnej stimulácie sú potrebné gynekologické vyšetrenia. Hormonálna stimulácia je ukončená odberom vajíčok, ktoré sú oplodnené darcovskými spermiami.

V prípade vyššieho počtu vysoko kvalitných embryí sa zvyšné embryá kryokonzervujú a môžu byť párom použité pre ďalší transfer.

Darcovstvo spermií je prísne anonymné!


VITA NOVA kongres

7666

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina