O nás

VIAC AKO PRIANIE …
… VIAC AKO ČOKOĽVEK

Potreba založiť si rodinu a mať deti je najprirodzenejšou túžbou každého dospelého človeka.

GYN-FIV a.s., centrum pre gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu je tu pre Vás, neplodné páry, aby Vám poskytlo na základe svojich bohatých skúseností  komplexnú starostlivosť pri Vašej liečbe.

Pre svojich pacientov hľadáme vždy to najlepšie riešenie, pričom individuálny prístup k pacientovi vnímame ako jeden zo základných predpokladov úspešnej liečby.

Tím našich odborníkov je zárukou kvality, odbornosti a profesionality. Investujeme do neustále sa rozvíjajúcich technológií, vďaka čomu máme k dispozícii najmodernejšie prístrojové zariadenia. Naši pracovníci si kontinuálne zvyšujú svoje odborné znalosti s cieľom poskytnúť pacientom tú najkvalitnejšiu a najefektívnejšiu pomoc.

MUDr. Peter Harbulák, PhD.,
odborný garant a vedúci lekár GYN-FIV a.s.

ZÁRUKA ODBORNOSTI A KVALITY

MUDr. Peter Harbulák sa na svojich viacerých odborných stážach počas niekoľkých rokov formoval na Clinique Mutualiste La Sagges v Rennes pod vedením špičkových odborníkov Dr. Michela Rio a Dr. Daniela Colleu, pričom spolupráca a výmena profesionálnych skúseností  stále pokračuje.

Spoločnosť GYN – FIV a.s., centrum pre gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu vám pod jednou strechou ponúka:

  • bezplatné KONZULTÁCIE pre neplodné páry a vstupné pohovory
  • komplexnú diagnostiku príčin ŽENSKEJ NEPLODNOSTI (sterilita) vrátane hormonálnych vyšetrení, erudovaných ultrazvukových a endoskopických vyšetrení (laparoskopia, hysteroskopia)
  • vyšetrenie za pomoci trojrozmerného (3D a 4D) ultrazvuku
  • diagnostiku a liečbu urologických ochorení a MUŽSKEJ NEPLODNOSTI, vrátane chirurgického odberu spermií (MESA TESE)
  • komplexnú škálu výkonov JEDNODŇOVEJ CHIRURGIE
  • komplexnú liečbu neplodnosti, od hormonálnej liečby až po vysoko špecializované VÝKONY ASISTOVANEJ REPRODUKCIE – in vitro fertilizácia (IVF) a embryotransfer (ET), vrátane mikromanipulačných techník – intracytoplazmatická injekcia spermie (ICSI), predimplantačná genetická diagnostika (PGD)
  • liečbu neplodnosti pomocou DARCOVSKÉHO PROGRAMU OOCYTOVEMBRYÍ A SPERMIÍ
  • GENETICKÉ KONZULTÁCIE

Your stories

Vos histoires

4165

enfants sont nés avec notre aide

baby-born

children conceived with our help

baby-born

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina