Primárna starostlivosť gynekológ

Gynekologická starostlivosť

Na základe Dohody o zdravotnej starostlivosti podpísanej medzi klientkou a naším centrom, svojim klientom poskytujeme primárnu zdravotnú starostlivosť zameranú na:

 • preventívne prehliadky
 • diagnostika a liečba gynekologických ochorení
 • tehotenské poradne pre fyziologickú graviditu

V rámci skvalitnenia našich služieb a zjednodušenia a spríjemnenia priebehu diagnostiky a liečby našich klientov sme od 1.1.2014 začali poskytovať nadštandardnú zdravotnú starostlivosť. Táto je zhrnutá v Programe A.

V odbore gynekológia poskytujeme svojim pacientom tieto aj výkony sekundárnej zdravotnej starostlivosti:

KOMPLEXNÁ DIAGNOSTIKA A LIEČBA NEPLODNOSTI:

 • bezplatné konzultácie a vstupné pohovory pre neplodné páry,
 • komplexná diagnostika príčin ženskej neplodnosti, vrátane hormonálnych, endoskopických a ultrazvukových vyšetrení (laparoskopia,hysteroskopia),
 • komplexná diagnostika a liečba mužskej neplodnosti, vrátane chirurgického odberu spermií (MESA TESE),
 • komplexná liečba neplodnosti, od hormonálnej liečby, až po vysokošpecializované výkony asistovanej reprodukcie – in vitro fertilizácia (IVF) a embryotransfer (ET), vrátane mikromanipulačných techník (infracytoplazmatická injekcia spermie – ICSI a iné, predinplantačná genetická diagnostika – PGD),
 • genetické konzultácie.

KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ O RIZIKOVÉ GRAVIDITY:

 • morfologický ultrazvuk – ultrazvukové vyšetrenie orgánov plodu
 • amniocentéza prenatálna a genetická diagnostika u tehotných pacientiek ( odber plodovej vody )
 • kordocentéza – cytogenetické, biochemické, imunologické a mikrobiologické vyšetrenie plodu
 • konziliárne USG vyšetrenia (2D) zamerané na diagnostikovanie vývojových chýb
 • špecializované vyšetrenia pomocou trojrozmerného 3D a 4D ultrazvuku
 • spolupráca s tímom skúsených pôrodníkov

KOMPLEXNÁ DIAGNOSTIKA A CHIRURGICKÁ LIEČBA GYNEKOLOGICKÝCH OCHORENÍ:

 • konziliárne ultrazvukové vyšetrenia 2D – 3D pred chirurgickými výkonmi
 • komplexná škála výkonov jednodňovej chirurgie
 • komplexná chirurgická liečba s hospitalizáciou – spolupráca s tímom skúsených lekárov v ústavných zdravotníckych zariadeniach


VITA NOVA kongres

7666

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina