Odborné publikácie

Ponúkame Vám k nahliadnutiu niektoré odborné články, ktorých autormi sú lekári spoločnosti GYN-FIV.

Príprava endometria na kryoembryotransfer – prehľad aktuálnych postupov – Švecová I., Harbulák P., – Gynekol. prax 2022,20(3), s. 156 – 160

Využitie umelej inteligencie v embryológii – Svitok P., Šranko P., Kaňová G., Harbulák P., – Gynekol. prax 2022,20(3), s. 152 – 155

Vizualizácia deliaceho vretienka – moderná metóda v IVF liečbe – Svitok P., Šranko P., Kaňová G., Harbulák P., – Gynekol. prax 2022,20(3), s. 149 – 151

Úloha luteinizačného hormónu v protokoloch stimulácie ovulácie v IVF cykloch – P. Harbulák, Z. Behúňová, I. Stenová, G. Iľková, M. Drábek, I. Konýčková, – Gynekol. prax 2011/4, s. 222 – 226

Konsenzus v manažmente párov s poruchami plodnosti muža, Návrh odporúčaní pre klinickú prax – P. Harbulák, I. Bartl, M. Hrivňák, M. Pustaj, – Gynekol. prax 2020, 18(3)

Syndróm prázdnych folikulov – Z. Behúňová, P. Harbulák, I. Stenová, – Gynekol. prax 2020, 18(3) s. 170 – 172

Mužská neplodnosť z pohľadu centra asistovanej reprodukcie – M. Pustaj, G. Kaňová, P. Harbulák, – Gynekol. prax 2020, 18(3) s. 140 – 144

COVID 19 – liečba neplodnosti počas pandémie a po nej – J. Švecová, P. Harbulák, P. Svitok, – Gynekol. prax 2020, 18(3) s.129 – 133

Kryokonzervácia oocytov – možná alternatíva liečby neplodnosti  -P. Harbulák, I. Stenová, G.Kaňová, Slov. Gynek. Porod. 25, 2018, s. 32-35

Odporúčané postupy v liečbe neplodnosti – P. Harbulák, M. Borovský, M. Petrenko, Z. Behúňová, S. Galo, I. Švecová, K. Bergendiová, K. Melišová, – Gynekol. prax. 2017, 15(4) s. 221-227

Myomy maternice a fertilita – I. Švecová,  M. Redecha, S. Galo, A. Gaťová, P. Harbulák – Gynekol. prax. 2017, 15(2) s. 108-111

Vek a ovariálna rezerva – P. Harbulák – Slov. Gynek. Porod. 23, 2016 s. 36-39

Podpora luteálnej fázy v cykloch asistovanej reprodukcie – P. Harbulák – Využitie progesterónu v gynekológii a pôrodníctve s. 6-7

Konsenzus manažmentu párov s poruchami plodnosti pre klinickú prax – P. Harbulák, S. Galo, P. Krajkovič, M. Petrenko – Slov. Gynek. Porod. 22, 2015, s. 61-63

Úloha zinku v ženskej neplodnosti – P. Svitok, M. Molčanová, I. Stenová, P. Harbulák, Suc Klin Pr. 2017, 1, s. 30-32

Úloha zinku v procese reprodukcie – P. Svitok, M. Molčanová, I. Stenová, P. Harbulák, Suc Klin Pr. 2016, 2, s. 33-35

Myomy a tehotnosť – M. Redecha, P. Harbulák, S. Redechová, K. Holomáň – Gynekol. Prax 2015, 13(2) s. 66-68

Nové trendy vo vyšetrovaní mužskej plodnosti.- M. Molčanová, P. Harbulák, M. Pustaj – Slov. Gynek. Porod. 22, 2015, s. 112-116

Liečba endometriózy u pacientok so sterilitou.- P. Harbulák, Z. Behúňová – Slov. Gynek. Porod. 22, 2015, s. 64-65


VITA NOVA kongres

7666

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina