Náš tím Žilina

Celý tím centra GYN-FIV Žilina

Lekári

 
 
 
MUDr. Iveta Švecová, PhD., MUDr. Silvester Galo, PhD., MUDr. Adriana Gáťová
 
 
 

Laboratórny tím a embryológovia

Zdravotné sestry

 

Administratíva

 

Zoznam zamestnancov GYN-FIV Žilina

MUDr. Silvester Galo, PhD., vedúci lekár, odborný zástupca pre reprodukčnú medicínu, gynekológiu a tkanivové zariadenie
MUDr. Iveta Švecová, PhD., lekár, gynekológia a reprodukčná medicína, odborný zástupca pre jednodňovú zdravotnú starostlivosť v gynekológii
MUDr. Adriana Gáťová, lekár, gynekológia a reprodukčná medicína
RNDr. Soňa Kulichová, vedúci embryológ
Mgr. Dana Rybárová, embryológ
Mgr. Lea Valášková Lešková, embryológ
Mgr. Mária Gašpareková, embryológ
Bc. Mária Cicková, vrchná sestra, koordinátor IVF
Bc. Daniela Palárcová, sestra
Mgr. Lucia Berzáková, sestra
Veronika Galová, manažér pre marketing, PR a administratívu
Monika Pokrievková, recepčná
Miriam Kurtíková, recepčná

SPOLUPRACUJÚCE GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCIE

 

MUDr. Adriana Gáťová, gynekologická ambulancia Martin

www.agaia.sk

 

MUDr. Peter Bača, gynekologická ambulancia Giraltovce, Stropkov

www.mvpanakeia.sk

 

MUDr. Karol Brányik, PhD.,  gynekologická ambulancia Dunajská Streda

https://www.zzz.sk/zariadenie/12851-gynekologicko-porodnicka-ambulancia-amb-sro-mudr-karol-branyik-phd

 

Prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc., gynekologická ambulancia Kysucké Nové Mesto

www.gynekologiavisnovski.sk

 

 

 


VITA NOVA kongres

7581

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina