Náš tím Bratislava

Celý tím centra GYN-FIV Bratislava

Lekári

 
Dr. Peter Harbulák, PhD.
Dr. Zuzana Behúňová, PhD.
Dr. Iveta Stenová, PhD.

Laboratórny tím a embryológovia

Sestry – ambulantný trakt

 

Sestry – operačný trakt

 

Administratíva

 

Koordinátorky

 

Recepčné

Zoznam zamestnancov GYN-FIV Bratislava

Liečba neplodnosti

Lekári
MUDr. Peter Harbulák, PhD., vedúci lekár GYN-FIV, odborný zástupca pre reprodukčnú medicínu, gynekológiu a tkanivové zariadenie
MUDr. Zuzana Behúňová, PhD., lekár, gynekológia a reprodukčná medicína
MUDr. Iveta Stenová, PhD., lekár, gynekológia a reprodukčná medicína, odborný zástupca pre jednodňovú zdravotnú starostlivosť v gynekológii
MUDr. Galyna Fedynchuk, lekár, gynekológ
MUDr. Alexandra Krutáková, lekár, gynekológ
MUDr. Michala Adamec, lekár, gynekológ, ultrazvuk v gynekológii, t.č. na materskej dovolenke
MUDr. Eliška Lacková, PhD., lekár, gynekológ, ultrazvuk v gynekológii
Laboratórium
MVDr. Gabriela Kaňová, PhD., vedúci embryológ
RNDr. Miriama Molčanová, zástupca vedúceho embryológa
Mgr. Andrea Gabonayová, embryológ, t.č. na materskej dovolenke
Mgr. Pavel Svitok, PhD., embryológ, koordinátor pre vedu a výskum
Mgr. Martin Pustaj, vedúci andrologického laboratória
Mgr. Patrik Šranko, PhD., embryológ
Sestry
Diana Šugárová, vedúca sestra – ambulantný trakt, koordinátor IVF
Mgr. Mária Krajčovičová, vedúca sestra – operačný trakt
Marta Szakállová, sestra, koordinátor IVF
Blanka Fülöpová, sestra, koordinátor IVF
Zuzana Červeňanová, sestra, koordinátor IVF
Mgr. Alena Stopková, sestra – operačný trakt
Alisa Svirhun, sestra – operačný trakt
Sanitárka
Anna Panczová
IVF koordinátorky pre zahraničných klientov
Ing. Katarína Škodová, vedúca tímu koordinátorov, t.č. na materskej dovolenke
Mgr. Gabriela Némethová, koordinátor IVF
Mgr. Beata Wallmann, koordinátor IVF
Mgr. Miriama Martinčeková, koordinátor IVF, t.č. na materskej dovolenke
Bc. Martina Kjurčijská, koordinátor IVF
Administratíva
Ing. Eva Harbuláková, manažér pre kvalitu, marketing a PR
Ing. Denisa Michelík Pachinger, projektový koordinátor
Ing. Jana Tóthová, asistentka riaditeľa
Andrea Prinkeová, asistentka riaditeľa
Martina Šimková, recepčná
PhDr. Eva Chovanová, recepčná
Mgr. Gabriela Jendraššáková, recepčná, t.č. na materskej dovolenke
Naši špecialisti
MUDr. Katarína Melišová, CSc., lekár, genetik, odborný zástupca pre lekársku genetiku
MUDr. Vladimír Mišanko, lekár, urológ, odborný zástupca pre urológiu
MUDr. Juraj Hraško, lekár, anesteziológ
MUDr. Marian Križko, PhD., lekár, gynekológ, ultrazvuk v gynekológii
MUDr. Martin Gábor, PhD., lekár, gynekológ, ultrazvuk v gynekológii

 

 

 


VITA NOVA kongres

7581

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina