Náš tím Bratislava

Celý tím centra GYN-FIV Bratislava

Lekári

 
Dr. Peter Harbulák, PhD.
Dr. Zuzana Behúňová, PhD.
Dr. Iveta Stenová, PhD.

Laboratórny tím a embryológovia

Sestry – ambulantný trakt

 

Sestry – operačný trakt

 

Administratíva

 

Koordinátorky

 

Recepčné

Zoznam zamestnancov GYN-FIV Bratislava

Liečba neplodnosti

Lekári
MUDr. Peter Harbulák, PhD., vedúci lekár GYN-FIV, odborný zástupca pre reprodukčnú medicínu, gynekológiu a tkanivové zariadenie
MUDr. Zuzana Behúňová, PhD., lekár, gynekológia a reprodukčná medicína
MUDr. Iveta Stenová, PhD., lekár, gynekológia a reprodukčná medicína, odborný zástupca pre jednodňovú zdravotnú starostlivosť v gynekológii
MUDr. Galyna Fedynchuk, lekár, gynekológ
Laboratórium
MVDr. Gabriela Kaňová, PhD., vedúci embryológ
RNDr. Miriama Molčanová, zástupca vedúceho embryológa, t.č. na materskej dovolenke
Mgr. Andrea Gabonayová, embryológ
Mgr. Pavel Svitok, PhD., embryológ
Mgr. Martin Pustaj, embryológ
RNDr. Katarína Jedličková, andrológia
Mgr. Patrik Šranko, PhD., andrológia
Sestry
Diana Šugárová, vedúca sestra – ambulantný trakt, koordinátor IVF
Mgr. Mária Krajčovičová, vedúca sestra – operačný trakt
Marta Szakállová, sestra, koordinátor IVF
Blanka Fülöpová, sestra, koordinátor IVF
Zuzana Červeňanová, sestra, koordinátor IVF
Mgr. Miriam Hercegová, sestra
Zuzana Bukovčanová, dipl. op. sestra
Sanitárka
Anna Tomaníčková
IVF koordinátorky pre zahraničných klientov
Ing. Katarína Škodová, vedúca tímu koordinátorov, t.č. na materskej dovolenke
Mgr. Lucia Reichbauerová, koordinátor IVF
Mgr. Beata Wallmann, koordinátor IVF
Mgr. Miriama Martinčeková, koordinátor IVF
Administratíva
Ing. Andrea Červenková, riaditeľ GYN-FIV
Ing. Eva Harbuláková, manažér pre kvalitu, marketing a PR
Ing. Denisa Michelík Pachinger, projektový koordinátor
Ing. Jana Tóthová, asistentka riaditeľa
Andrea Prinkeová, asistentka riaditeľa
Ing. Viera Oravcová, recepčná
Martina Šimková, recepčná
Mgr. Gabriela Jendraššáková, recepčná, t.č. na materskej dovolenke
Ing. Simona Bartošová, recepčná
Katarína Kissová, recepčná
Naši špecialisti
MUDr. Katarína Melišová, CSc., lekár, genetik, odborný zástupca pre lekársku genetiku
MUDr. Vladimír Mišanko, lekár, urológ, odborný zástupca pre urológiu
doc.MUDr. Vladimír Ferianec, PhD., lekár, gynekológ, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, špecialista na materno-fetálnu medicínu
MUDr. Juraj Hraško, lekár, anesteziológ
MUDr. Beata Bertoldová, lekár, gynekológ
MUDr. Tibor Bertold, lekár, gynekológ
MUDr. Marian Križko, PhD., lekár, gynekológ, ultrazvuk v gynekológii
MUDr. Martin Gábor, PhD., lekár, gynekológ, ultrazvuk v gynekológii
MUDr. Michala Harbuláková, lekár, gynekológ, ultrazvuk v gynekológii

 

 

 


VITA NOVA congress


VITA NOVA kongres

Your stories

Vos histoires

4165

enfants sont nés avec notre aide

baby-born

children conceived with our help

baby-born

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina