Ako prebieha liečba?

MANAŽMENT MONITOROVANIA STIMULÁCIE OVULÁCIE A VÝKONOV ASISTOVANEJ REPRODUKCIE.

Cieľom monitorovania stimulácie ovulácie je sledovanie rastu a dozrievania ovulačného folikulu (folikulov) v hormonálne stimulovanom, alebo prirodzenom cykle pred výkonmi asistovanej reprodukcie (intrauterinnej inseminácie – IUI, umelého oplodnenia – IVF).

V našom centre vykonávame  dvojité monitorovanie (kontrolu) cyklu,  a to:

  • pomocou sledovania hladín niektorých hormónov (odber krvi)
  • pomocou merania počtu a veľkosti folikulov (ultrazvuková folikulometria).

Kontroly robíme v závislosti od typu protokolu v presne stanovených dňoch Vášho cyklu, ktoré z prirodzených dôvodov nemožno načasovať, preto sa vopred neobjednávajú. Robia sa cez pracovné dni, pondelok – piatok v čase 7.30 – 8.30 po prihlásení na recepcii. Do ambulancie sú pacientky v záujme zachovania anonymity pozývané podľa prideleného čísla.  Vzhľadom  na ambulantný charakter prevádzky nášho zdravotníckeho zariadenia je práca  počas dní pracovného voľna (víkendy, sviatky a dni pracovného pokoja) plánovaná aktuálne podľa potreby. Pre event. kontrolou počas týchto dní je potrebné informovať sa telefonicky na ambulancii, ako je v daný deň v centre zabezpečená pracovná prevádzka. Túto informáciu vieme poskytnúť koncom pracovného týždňa, resp. 1 – 2 dni pred dňom pracovného voľna.

Dovoľujeme si informovať naše pacientky, že v záujme vybavenia všetkých pacientok v uvedených raňajších hodinách v rámci kontroly, tieto vykonávajú všetci lekári centra súbežne, a to bez ohľadu na to, ktorý lekár danú pacientku konzultoval. Výkony asistovanej reprodukcie (intrauterinná inseminácia, odber vajíčok, transfer embryí)  robí vždy lekár, ktorý má podľa určeného pracovného harmonogramu v daný deň na danom pracovisku službu.

Súčasne si dovoľujeme pacientky ubezpečiť, že návrhy stimulačných protokolov, ako aj priebeh monitorovania cyklov sú prediskutovávané všetkými lekármi centra, všetci sú rovnako zainteresovaní na liečbe a podrobne informovaní o jej výsledkoch.

MUDr. Peter Harbulák, PhD.
odborný zástupca GYN-FIV a.s.


VITA NOVA kongres

7504

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina