Oosight – vizualizácia deliaceho vretienka

Doba je rýchla, avšak my s ňou držíme krok. Do výbavy embryologického laboratória v GYN-FIV Bratislava sme zaradili nový prístroj, Oosight. Vďaka tomuto prístroju dokážeme v oocytoch vizualizovať deliace vretienko, štruktúru zodpovednú za správne rozdelenie chromozómov. Jeho neprítomnosť alebo poškodenie môže limitovať šancu oocytu na oplodnenie alebo znížiť kvalitu embrya. Pomocou tejto metódy vieme individuálne pristupovať ku každému vášmu vajíčku.

Váš kolektív GYN-FIV


VITA NOVA kongres

7581

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina