Vaše príbehy

Diagnostika

Cieľom vyšetrení je odhalenie príčiny neplodnosti s jej následným odstránením, alebo liečbou. Vždy sa vyšetrujú obaja partneri. U časti párov nie je ani po použití všetkých vyšetrovacích metód odhalená príčina neplodnosti (ide o tzv. idiopatickú sterilitu). Ich podiel však postupne so skvalitňovaním diagnostického procesu klesá.

VYŠETRENIE ŽENY

Základné vyšetrenia:

 1. Pohovor s pacientkou (priebeh menštruačného cyklu, prekonané ochorenia, už vykonané vyšetrenia a predchádzajúca liečba neplodnosti a pod.) a základné gynekologické vyšetrenie (palpačné a v gynekologických zrkadlách, vrátane onkocytológie z krčka maternice).
 2. Ultrazvukové vyšetrenie (základné a folikulometria – posúdenie rastu folikulu v priebehu menštruačného cyklu).
 3. Bakteriológia pošvy a krčka maternice (odber materiálu z krčka maternice a z pošvy na zistenie prítomnosti infekcie) (aeróbne a anaeróbne baktérie, chlamýdie, ureaplazmy, mykoplazmy).
 4. Odber krvi na vyšetrenie pohlavne prenosných ochorení.
 5. Odber krvi 3.deň menštruačného cyklu na vyšetrenie hormonálnych hladín.
 6. Laparoskopia (LSK = operačný výkon v celkovej anestézii) alebo hysterosalpingografia (HSG = ambulantný röntgenologický výkon s röntgen kontrastnou látkou) na posúdenie stavu vnútorných pohlavných orgánov (maternice, vaječníkov, vajíčkovodov, spolu s posúdením ich priechodnosti, prípadne odstránenia zrastov, ložísk endometriózy a pod.).

Vyšetrenia v bode 1-5 je možné zrealizovať i u obvodného gynekológa, ktorý následne odosiela pacientku s výsledkami do centra asistovanej reprodukcie.

Vyšetrenia v bode č. 6 vykonávajú spádové gynekologické oddelenia alebo lekári v centre asistovanej reprodukcie.

Doplnkové vyšetrenia:

 1. Hysteroskopia (diagnostický, alebo i operačný výkon, väčšinou vykonávaný v celkovej anestézii na posúdenie stavu dutiny maternice, sliznice maternice, ústia vajíčkovodov).
 2. Postkoitálny test (posúdenie kvality hlienu, množstva a pohybu spermií po normálnom pohlavnom styku).
 3. Genetické vyšetrenie (pri podozrení na geneticky podmienené poruchy plodnosti).
 4. Vyšetrenie na prítomnosť ochorení spôsobujúcich zvýšené zrážanie krvi s následnou vyššou pravdepodobnosťou samovoľného potratu.
 5. Imunologické vyšetrenie (prítomnosť protilátok proti spermiám a vaječníkom).
 6. Psychologické a sexuologické vyšetrenie (ťažkosti pri pohlavnom styku, psychoreaktívne poruchy a pod.).

 

VYŠETRENIE MUŽA

Základné vyšetrenia:

Spermiogram – ejakulát získaný masturbáciou po 1 – 3-dňovej pohlavnej abstinencii (stanovuje sa objem ejakulátu, počet spermií, podiel patologických foriem spermií, podiel a kvalita ich pohybu, prítomnosť ďalších buniek, v prípade potreby aj bakteriologické vyšetrenie na odhalenie prítomnej infekcie).

Doplnkové vyšetrenia:

 1. Urologické vyšetrenie.
 2. Vyštrenie krvi na prítomnosť pohlavne prenosných ochorení.
 3. Genetické vyšetrenie (pri podozrení na geneticky podmienené poruchy plodnosti, pri ťažších poruchách spermiogramu, alebo pred pokusom o chirurgické získanie spermií).
 4. Vyšetrenie hormonálnych hladín (pri ťažších poruchách spermiogramu).
 5. Psychologické a sexuologické vyšetrenie (impotencia, nedostatočná erekcia, chýbajúca ejakulácia a pod.).
   

STANOVENIE PRÍTOMNOSTI PROTILÁTOK PROTI SPERMIÁM V EJAKULÁTE

Stanovenie prítomnosti protilátok proti spermiám je možné realizovať v ejakuláte (semennnej plazme) a aj v sére. Tieto protilátky vznikajú u muža najčastejšie ako dôsledok prekonanej (príp. prebiehajúcej) infekcie alebo poranenia a môžu byť jednou z príčin mužskej neplodnosti (ich prítomnosť je podľa niektorých štúdií detekovaná až u 8% neplodných pacientov). V našom centre vyšetrujeme prítomnosť protilátok proti spermiám v ejakuláte pomocou SpermMar Testu.

Protilátky proti spermiám patria do rôznych imunologických tried, ale iba IgG a IgA triedy sú klinicky relevantné. Protilátky triedy IgA, ktoré majú predovšetkým aglutinačné schopnosti, sa vyskytujú len zriedka bez protilátok triedy IgG. Tieto protilátky môžu rôznymi mechanizmami negatívne ovplyvňovať schopnosť spermií oplodniť oocyt (najznámejšími z nich sú blokačný efekt znižujúci pohyblivosť spermií naviazaním na ich povrch a rôzne aglutinačné mechanizmy spôsobujúce vytváranie agregátov spermií, známe je ale aj ich pôsobenie v ďalších štádiách fertilizačného procesu, napr. negatívny vplyv na kapacitačnú a akrozomálnu reakciu a tým znemožnenie správnej interakcie medzi spermiou a oocytom).

Toto imunologické vyšetrenie je indikované v prípade, že ostatné vyšetrenia (stav a priechodnosť vajíčkovodov, anatómia maternice, hormonálny profil, spermiogram a i.) nepriniesli riešenie neplodného páru. Ďalej v prípade idiopatickej sterility a opakovane neúspešných intrauterinných insemináciách, pri infekciách mužského genitálu a varikokéle. SpermMar Test možno vykonávať iba v prípade pohyblivých spermií. Vzorky s veľmi nízkou koncentráciou a motilitou spermií môžu priniesť falošne negatívne výsledky.

Princípom vyšetrenia je reakcia, ktorá prebieha po zmiešaní čerstvého ejakulátu s latexovými časticami, ktoré majú na svojom povrchu naviazané humánne IgA a IgG protilátky. Dôkazom prítomnosti protilátok je tvorba aglutinácie pohyblivých spermií s latexovými časticami.
 

1. UROLÓGIA

V odbore urológia poskytujeme svojim pacientom:

KOMPLEXNÁ AMBULANTNÁ DIAGNOSTIKA A LIEČBA UROLOGICKÝCH OCHORENÍ

 • Urologické vyšetrenia pri primárnej a sekundárnej sterilite /neplodnosti/
 • Inkontinencia moču
 • Ochorenie prostaty a semenníkových mechúrikov
 • Ochorenie obličiek
 • Ochorenie močovodov
 • Ochorenie močového mechúra
 • Ochorenie močovej rúry
 • Ochorenie penisu
 • Ochorenie semenníkov
 • Ochorenie nadsemenníkov

KOMPLEXNÁ CHIRURGICKÁ LIEČBA UROLOGICKÝCH OCHORENÍ

 • VÝKONY JEDNODŇOVEJ CHIRURGIE
 • LIEČBA MUŽSKEJ STERILITY, vrátane MESA TESE – urologická operácia za účelom získania mužských pohlavných buniek /spermií/ priamo z tkaniva kde sa produkujú.
 • CHIRURGICKÁ LIEČBA S HOSPITALIZÁCIOU, V PRÍPADE ZÁUJMU AJ V NADŠTANDARDNÝCH PODMIENKACH

 

2. JEDNODŇOVÁ CHIRURGIA

Výkony jednodňovej chirurgie, ktoré poskytujeme našim pacientom: