Endometrióza

Endometrióza je choroba, ktorú ovplyvňujú genetické, hormonálne, imunologické a anatomické faktory. Najčastejšie sa vyskytuje medzi 20. a 35. rokom, ale postihuje aj staršie ženy. Popisuje sa u polovici žien s bolestivou menštruáciou, 75 percent žien s bolesťami v oblasti panvy a 25 – 40 percent žien, ktoré majú problémy otehotnieť. Čím je žena v čase vzniku ochorenia mladšia, tým ťažší priebeh sa predpokladá.

Endometrióza sa vyskytuje najmä u žien v reprodukčnom veku, pri ktorom sa čiastočky sliznice maternice, nazvanej endometrium, nachádzajú mimo maternice. Umiestnené sú rozmanito, tzn., že sa môžu nachádzať na pobrušnici, vaječníkoch, v lokalite medzi pošvou a konečníkom, v stene maternice, teda na akomkoľvek mieste v dutine brušnej. Veľmi často sa toto ochorenie vyskytuje aj u neplodných žien. Môže byť príčinou mimomaternicového tehotenstva, keď sa vajíčko usídli na sliznici maternice, vo vajcovode alebo vaječníku.

Podľa umiestnenia ložísk endometriózu rozdeľujeme na štyri základné typy:
1. Endometrióza peritoneálna – ložiská sa vyskytujú na pobrušnici.
2. Endometrióza ovariálna – ložiská sa vyskytujú na vaječníku.
3. Endometrióza rektovaginálneho septa – ložiská sa vyskytujú v lokalite medzi pošvou a konečníkom.
4. Adenomyóza – ložiská sa vyskytujú vnútri svaloviny maternice.

Rozlišujú sa štyri stupne závažnosti:
Endometrióza 1. stupňa (minimálna) – len malé povrchové ložiská a niekoľko nepatrných zrastov.
Endometrióza 2. stupňa (mierna) – niekoľko väčších ložísk v rektovaginálnej oblasti.
Endometrióza 3. stupňa (stredná) – ako predchádzajúce, a navyše ložiská endometriózy na vaječníkoch a viac zrastov.
Endometrióza 4. stupňa (ťažká) – ako predchádzajúce, plus veľké ložiská (endometriálne cysty) na vaječníkoch a rozsiahle zrasty v malej panve.

Endometriózu je možno najľahšie rozpoznať na pobrušnici. Ložiská môžu dosahovať až niekoľko milimetrov. Odlučujú sa pri menštruácii a postupne sa menia na modré, hoja sa jazvou a na záver majú bielu farbu. Na vaječníkoch sa môže toto ochorenie vyskytovať v podobe až niekoľkocentimetrových cýst, ktoré majú hnedastý obsah, tzv. čokoládové cysty. V lokalite medzi pošvou a konečníkom sa zasa objavuje ako väzivové uzlíky, ktoré môžu spôsobovať bolesť.

V svalovine maternice sa endometrióza môže vyskytovať súčasne s maternicovými myómami, prejavuje sa bolesťou a zväčšenou maternicou. Medzi najčastejšie príznaky patrí panvová bolesť, bolesť pri pohlavnom styku a bolestivá menštruácia. Bolesť spôsobujú zrasty a dráždenie nervových zakončení látkami, ktoré uvoľňujú endometrické ložiská.

Na potvrdenie tohto ochorenia je potrebný ultrazvuk alebo laparoskopia. Tou je možné prezrieť všetky orgány v oblasti panvy a brucha. Pacientke sa v celkovej narkóze cez malý rez v pupočnej jamke zavedie optika laparoskopu s kamerou. Ložiská endometriózy a endometriotické cysty sa pritom môžu hneď operovať. Lekári sa snažia odstrániť čo najviac ložísk a odstrániť vzniknuté zrasty. Úspešnosť operácie závisí od uloženia a veľkosti ložísk. Jazvička po zákroku zostáva malá a pacientka je schopná ísť do práce skôr než po normálnej operácii, pretože hospitalizácia je minimálna.

Liečba je individuálna, pretože závisí od ťažkostí pacientky, ale aj od toho, či chce v blízkej dobe otehotnieť. Ďalej závisí od stupňa ochorenia a postihnutia orgánov malej panvy.

Vzhľadom na to, že endometrióza je ochorenie viazané na hormonálny cyklus ženy a je závislé od hladiny estrogénov, cieľom liečby je dočasné zamedzenie tvorby pohlavných hormónov.

Odporučením v liečbe endometriózy je aj užívanie hormonálnej antikoncepcie alebo samotných gestagénov. Táto liečba sa odporúča pacientkam, ktoré neplánujú otehotnenie.

Pacientky, ktoré tehotenstvo plánujú, by mali navštíviť špecializované zariadenie na liečbu neplodnosti (centrum asistovanej reprodukcie). Podľa odporúčania ESHRE (Európska spoločnosť pre ľudskú reprodukciu a embryológiu) najúčinnejším riešením liečby endometriózy je rýchle otehotnenie pomocou techník asistovanej reprodukcie (IUI, resp. IVF), kde je najvyššia šanca otehotnieť.

V súčasnosti neexistuje terapia, ktorá by viedla k trvalému vyliečeniu endometriózy. Všetko liečebné úsilie smeruje k úľave od bolestí (užívanie analgetík), k zmenšeniu alebo odstráneniu endometrických ložísk, k snahe o zachovanie plodnosti a zabráneniu návratu ochorenia. Túžba po dieťati a následné tehotenstvo rieši dočasne problém s endometriózou.


VITA NOVA kongres

7666

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina