Spermiogram

Vyšetrenie spermiogramu sa robí podľa doporučení WHO 2010. Pred vyšetrením spermiogramu je odporúčaná  2-3- dňová sexuálna abstinencia. Komplexné urologické vyšetrenie muža zahŕňa aj vyšetrenie hormonálneho profilu a testu na sexuálne prenosné ochorenia. U nás poskytujeme plne vybavené miestnosti pre čo najpohodlnejšie odovzdanie vzorky ejakuátu.

MOŽNÉ VÝSLEDKY VYŠETRENIA SPERMIOGRAMU:

  • Normozoospermia: ejakulát normálnych parametrov
  • Asthenozoospermia: odchýlky v pohyblivosti spermií
  • Oligozoospermia: nízka koncentrácia spermií
  • Teratozoospermia: zvýšené percento morfologicky patologických spermií
  • Leukocytozoospermia: ejakulát obsahuje leukocyty
  • Hematozoospermia: ejakulát obsahuje erytrocyty
  • Nekrozoospermia: ejakulát obsahuje len neživé spermie
  • Azoospermia: ejakulát neobsahuje žiadne spermie

Ak v ejakuláte nie sú prítomné žiadne spermie (AZOOSPERMIA), urológ môže po doplnení ďalších vyšetrení odporučiť mikrochirurgický zákrok MESA/TESE:

  • MESA – Micro Epididymal Sperm Aspiration – odsatie spermií z nadsemenníkov
  • TESE – Testicular Sperm Extraction – získanie tkaniva semenníkov, ktoré sa následne spracuje v laboratóriu – získané spermie sú použité na oplodnenie vajíčok metódou ICSI v cykle IVF


VITA NOVA kongres

7666

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina