Zmrazenie spermií

 Prečo je mrazenie spermií u mužov dôležité?

 Počet spermií u mužov klesá a znižuje sa aj ich kvalita.

Medzi známe príčiny stále stúpajúceho počtu prípadov mužskej neplodnosti sa radia:

  • civilizačné faktory, ako je nesprávny životný štýl, obezita, stres a znečistené životné prostredie,
  • niektoré ochorenia, napríklad varikokéla, infekcie urogenitálneho traktu, nesprávna funkcia imunitného systému muža…

Množstvo spermií môže postupne klesať až na nulu a jedinou možnosťou, ako zachovať genetický materiál muža, je ZMRAZENIE SPERMIÍ.

Ako funguje mrazenie? Je bezpečné?

Metódy krykonzervácie spermií sú spoľahlivé a bezpečné. Spermie sa zmrazujú v špeciálnych prístrojoch s programovaným postupným znižovaním teploty až na -196 °C. Následne sa uchovávajú v tekutom dusíku. To umožňuje ich dlhodobé uskladnenie až na desiatky rokov. Jedna vzorka ejakulátu sa mrazí do viacerých pejet, aby bolo možné túto vzorku opakovane použiť.

Pre koho je vhodné preventívne mrazenie spermií?

Preventívnu kryokonzerváciu spermií odporúčame pacientom:

  • s ťažkými poruchami spermiogramu,
  • onkologickým pacientom pred chemoterapiou,
  • pacientom, ktorých čaká liečba spojená s užívaním silných liekov alebo hormónov,
  • aj pre tých, ktorí plánujú podstúpiť vazektómiu.

Preventívne zmrazenie spermií je vhodné aj pre mužov, ktorí ešte neuvažujú nad založením rodiny a výsledky vyšetrenia ich spermiogramu sú kritické, prípadne sa obávajú možnej straty plodnosti z iných dôvodov.

Spermie sa zmrazujú aj pred plánovaným výkonom u partnerky v rámci liečby (punkcia oocytov, inseminácia), kedy partner nebude prítomný alebo bude mať psychický blok odovzdať ejakulát v danom čase. V tomto prípade sa o zmrazení spermií dohodnete na konzultácii s naším lekárom, alebo špecialistom z andrologického laboratória.

Cenu za zmrazenie a uskladnenie nájdete v našom cenníku TU.

Mrazenie spermií nie je hradené zdravotnou poisťovňou.


VITA NOVA kongres

7666

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina