Zmrazenie spermií

Počet spermií u mužov klesá a znižuje sa aj ich kvalita. Množstvo spermií môže postupne klesať až na
nulu a jedinou možnosťou, ako zachovať genetický materiál muža, je ZMRAZENIE SPERMIÍ.
Vzorky spermií sa uchovávajú v tekutom dusíku pri teplote -196 °C, čo umožňuje ich dlhodobé
uskladnenie. Jedna vzorka ejakulátu sa mrazí do viacerých pejet, aby bolo možné túto vzorku
opakovane použiť. Pri procese zamrazovania a rozmrazovania treba rátať so skutočnosťou, že časť
spermií nemusí prežiť.
Kryokonzerváciu spermií odporúčame pacientom s ťažkými poruchami spermiogramu, onkologickým
pacientom pred chemoterapiou, pacientom, ktorí plánujú podstúpiť vazektómiu či liečbu spojenú
s užívaním silných liekov alebo hormónov.
Spermie sa preventívne zmrazujú aj pred plánovaným výkonom u partnerky (punkcia oocytov,
inseminácia), kedy partner nebude prítomný alebo bude mať psychický blok odovzdať ejakulát
v danom čase.
Mrazenie spermií je vhodné aj pre mužov, ktorí ešte neuvažujú nad založením rodiny, ale výsledky
vyšetrenia ich spermiogramu sú kritické.
Mrazenie spermií nie je hradené zdravotnou poisťovňou.


VITA NOVA congress


VITA NOVA kongres

Your stories

Vos histoires

7026

enfants sont nés avec notre aide

7026

children conceived with our help

7026

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina