Stanovenie prítomnosti protilátok proti spermiám v ejakuláte

Protilátky proti spermiám patria do rôznych imunologických tried, ale iba IgG a IgA triedy sú klinicky relevantné. Tieto protilátky vznikajú u muža najčastejšie ako dôsledok prekonanej (príp. prebiehajúcej) infekcie alebo poranenia a môžu byť jednou z príčin mužskej neplodnosti. Ich prítomnosť je podľa niektorých štúdií detegovaná až u 8% neplodných pacientov a jednoznačne smeruje IVF proces k metóde ICSI. Rôznymi mechanizmami môžu negatívne ovplyvňovať schopnosť spermií oplodniť oocyt:

  • blokačný efekt znižujúci pohyblivosť spermií naviazaním na ich povrch
  • aglutinačné mechanizmy spôsobujúce vytváranie agregátov spermií
  • negatívny vplyv na kapacitačnú a akrozomálnu reakciu a tým znemožnenie správnej interakcie medzi spermiou a oocytom

Toto imunologické vyšetrenie je indikované:

  • v prípade idiopatickej sterility
  • pri opakovane neúspešných intrauterinných insemináciách
  • pri infekciách mužského genitálu a varikokéle
  • keď ostatné vyšetrenia nepriniesli riešenie neplodného páru


VITA NOVA congress


VITA NOVA kongres

Your stories

Vos histoires

7438

enfants sont nés avec notre aide

7438

children conceived with our help

7438

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina