Stanovenie prítomnosti protilátok proti spermiám v ejakuláte

Protilátky proti spermiám patria do rôznych imunologických tried, ale iba IgG a IgA triedy sú klinicky relevantné. Tieto protilátky vznikajú u muža najčastejšie ako dôsledok prekonanej (príp. prebiehajúcej) infekcie alebo poranenia a môžu byť jednou z príčin mužskej neplodnosti. Ich prítomnosť je podľa niektorých štúdií detegovaná až u 8% neplodných pacientov a jednoznačne smeruje IVF proces k metóde ICSI. Rôznymi mechanizmami môžu negatívne ovplyvňovať schopnosť spermií oplodniť oocyt:

  • blokačný efekt znižujúci pohyblivosť spermií naviazaním na ich povrch
  • aglutinačné mechanizmy spôsobujúce vytváranie agregátov spermií
  • negatívny vplyv na kapacitačnú a akrozomálnu reakciu a tým znemožnenie správnej interakcie medzi spermiou a oocytom

Toto imunologické vyšetrenie je indikované:

  • v prípade idiopatickej sterility
  • pri opakovane neúspešných intrauterinných insemináciách
  • pri infekciách mužského genitálu a varikokéle
  • keď ostatné vyšetrenia nepriniesli riešenie neplodného páru


VITA NOVA kongres

7666

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina