Urológia – MESA/TESE

CHIRURGICKY ODBER SPERMIÍ (MESA/TESE)

Ak v ejakuláte nie sú prítomné žiadne spermie (AZOOSPERMIA), môžu sa získať zo semenníkov alebo nadsemenníkov mikro-chirurgickým zákrokom:

  • MESA – Micro Epididymal Sperm Aspiration – odsatie spermií z nadsemenníkov
  • TESE – Testicular Sperm Extraction – získanie tkaniva semenníkov, ktoré sa následne spracuje v laboratóriu – získané spermie sú použité na fertilizáciu oocytov metódu ICSI

Urologická operácia MESA/TESE  je súčasťou metód asistovanej reprodukcie pri liečbe mužského faktora sterility, keď v elekuláte nie sú prítomné žiadne spermie a súčasne je predpoklad, že dochádza k ich tvorbe v semenníkoch (napr. pri poruche transportu spermií). Robí sa odsatie biologického materiálu z nadsemenníkov (MESA) a odber tkaniva zo semenníkov (TESA). Spermie sú následne použité na oplodnenie vajíčok pri IVF. Zákrok sa robí v celkovej alebo spinálnej anestézii.


VITA NOVA congress


VITA NOVA kongres

Your stories

Vos histoires

7438

enfants sont nés avec notre aide

7438

children conceived with our help

7438

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina